Bestyrelsen på Munkegården​

Formand

Jan Hinrinchsen
​Telefon: 2342 1422

Mail: jan.hinrichsen@gmail.com

​​​Næstformand

Ulrik Horsmark

Bestyrelsesmedlem

Claus Mollerup Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Hans Christian Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Poul Erik Petersen​

Bestyrelsessuppleant

Jesper Greve​

​​​Bestyrelsessuppleant

Gitte Bieler

Medarbejderrepræsentant

Louise Kruuse

Forstander

Tomas Elsby

Viceforstander

Birgitte Jørgensen​

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk