Formål og værdier

Hvad er Munkegården sat i verden for? Læs her om vores formål, værdier og historie​.

Formål

Munkegårdens har til formål at hjælpe unge med særlige behov til at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer med henblik på en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – med alt hvad dette indebærer.

Vi har siden 1993 haft hjertet med os i vores arbejde med de unge.​

​Værdier

​Med vores målgruppe som udgangspunkt, baserer hverdagen på Munkegården sig på fire værdier. Sammen skaber de grundklangen i alt, vi gør og står for;

  • Anerkendelse
  • Relationsskabende
  • Ordentlighed
  • Ansvarlighed

Historie

Munkegården blev oprettet i 1993, da ideen om en helhedsorienteret indsats til unge med særlige behov kom på tale første gang

I 1994 flyttede de første unge ind på Munkegården.

I 1999 blev Munkegården omdannet til en selvejende institution og blev samtidig godkendt af Fyns Amt som et §107 opholdssted.

Mange love har været oppe at vende i årenes løb, og i 2007 blev LOV 564 (STU-loven) vedtaget.

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk