Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB)

Kommunens jobcenter har mulighed for at tilbyde et særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud til unge, der fx er færdige med deres STU og endnu ikke er i beskæftigelse.

Kommer du i et særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud, sætter vi fokus på, hvad der skal ske med dit arbejdsliv. Du er måske færdig med din STU men uafklaret på, hvad der skal ske herfra. Det prøver vi sammen at finde ud af.

Det særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud kan fx bestå af eksterne praktikker på relevante arbejdspladser, af truck-certifikater, af kurser på AMU'en eller af opkvalificering på anden vis.  

I samarbejde med dig og kommunen arbejder vi på at finde ud af, om du fx skal have et flexjob, en erhvervsrettet grunduddannelse (EGU) eller førtidspension. 

Pris for tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB)

Det er kommunen, der betaler for det særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud.

Find prisen her

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk