​Beskyttet beskæftigelse (SEL §103)

Munkegården tilbyder beskyttet beskæftigelse til unge over 18 år på førtidspension. Det sker under §103 i Serviceloven.

Munkegården bidrager til, at unge voksne, der tilkendt førtidspension, kan blive en del af et fællesskab på en arbejdsplads.

Beskyttet beskæftigelse er for borgere, der har en betydelig og varig, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør, at de ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Det er desuden muligt at kombinere beskyttet beskæftigelse med ressourceforløb.

Beskyttet beskæftigelse på Munkegården finder sted på et af vores fem værksteder med en række praktiske opgaver. Mulighederne er:

  • Køkkenet
  • Orangeriet
  • Landbruget
  • Træværkstedet
  • Motor- & metalværkstedet​

Botilbud ifm. beskyttet beskæftigelse

Imens den unge er i beskyttet beskæftigelse på Munkegården, kan han eller hun bo i vores kollegiebolig. Evt. med socialpædagogisk støtte (SEL §85).

Pris

Det er kommunen, der betaler for beskyttet beskæftigelse.

Find prisen her

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk