​Tilsynsrapport og virksomhedsplan

Tilsynsrapport

​Munkegården er godkendt som socialpædagogisk institution til uddannelse og beskæftigelse. Her finder du Socialtilsyn Syds seneste tilsynsrapport.

Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen er et retningsgivende ledelses- og styringsværktøj, der understøtter Munkegårdens strategiske prioriteringer, udstikker retning og skaber dialog ud fra en anerkendende og værdiskabende tilgang.

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk