​Ressourceforløb

Med et ressourceforløb søger vi at tilrettelægge et forløb, der kan få potentialet frem i den unge og bringe den unges ressourcer i spil.​

På Munkegården er ikke to udviklingsforløb ens - det vil to ressourceforløb heller ikke være. Ressourceforløb er skræddersyet til netop den unge, der skal deltage i forløbet. 

Hvad kunne et ressourceforløb indeholde?

Et ressourceforløb kan fx indeholde:

  • Botræning
  • Fritidsaktiviteter
  • Trivselssamtaler
  • Beskæftigelse
  • Sundhedstræning - kost, motion, søvn mv.
  • Økonomisk bistand - fx gældshåndtering
  • Posthåndtering
  • Trivselssamtaler
  • Efterværn
  • Mentorstøtte

Kontakt os, hvis vi skal udvikle ressourceforløb i fællesskab

Ressourceforløb er et nyere kommunalt tiltag. Er du fx kommunal sagsbehandler, så kontakt os endelig for en uforpligtende snak. På Munkegården har vi mange års erfaring med at skræddersy udviklingsforløb til unge med særlige forudsætninger.

Kontakt os ang. ressourceforløb​

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk