Vi tilbyder undervisning til unge med særlige behov​

​Den selvejende institution Munkegården er et bosted på Fyn for unge med særlige behov fra hele landet. Vi arbejder ud fra de grundtvig-koldske skoletanker. Det vil sige, at vi bygger vores undervisning på N.F.S. Grundtvigs menneskesyn og på Christen Mikkelsen Kolds skolesyn.

Unge med særlige behov opnår almendannende livsfærdigheder

Munkegårdens formål er at give de unge en almendannende og erhvervsrettet undervisning med særlig vægt på individuelle og kvalificerende uddannelsesforløb, så både hårde og bløde kvalifikationer samt almendannende livsfærdigheder bliver ligeværdige aspekter i uddannelsen.

Undervisningen skal hjælpe og støtte unge med særlige behov i at prøve at opnå og så vidt muligt fastholde en erhvervsbeskæftigelse og i at få et værdigt og aktivt liv i egen bolig.

​​STU-uddannelsen

​Munkegården tilbyder den tre-årige STU-ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er inden for jordbrug, håndværk og levnedsmiddel, og den bliver sammensat, så den passer til elevens ønsker og evner.

Intet er dog fast på Munkegården, da vi hele tiden bestræber os på at gøre det, der er mest meningsfuldt. Vi laver løbende aftaler om, hvilke mål eleven helst vil opnå, og vi hjælpes ad med at nå disse mål. Alle vores elever bor samtidig i små bofællesskaber, hvor de støtter hinanden, og der er et godt sammenhold i dagligdagen.

​Du er velkommen til at kontakte os på telefon 6444 1383 eller på e-mail kontor@munkegaarden.dk, hvis du vil høre mere om, vores uddannelses- og botilbud.

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk