​Uddannelses-, arbejds- og botilbud

Munkegården er en helhedsorienteret socialpædagogisk institution. Vi tilbyder udvikling til unge mellem 16 og 35 år med særlige behov.​

Vi tilbyder

Ethvert forløb på Munkegården tilrettelægges i tæt samarbejde med den unges hjemkommune og den unge selv. Vi er proaktive i dokumentation af udvikling og resultater og optagede af at justere ethvert forløb til, efterhånden som den unge udvikler sig.

​På Munkegården arbejder vi for at bringe unge med særlige behov videre i uddannelse, arbejde og et godt voksenliv.

Anders er et af de gode eksempler

Anders Karlsen er tidligere elev på Munkegården. I dag bor han på vores kollegie med 85§-støtte, og arbejder i flexjob i Brugsen i Brenderup.


Klik på billedet og læs hans historie i Magasinet Ligeværd (pdf)

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk