Til kommunen

Munkegården samarbejder med kommuner fra hele Danmark om at give 16-35 årige med særlige behov den bedst mulige overgang til voksenlivet. Kontakt os endelig for en uforpligtende dialog om samarbejde.

Vi tilbyder

​I samarbejde med kommunen og den unge tilrettelægger vi helhedsorienterede forløb ud fra følgende overordnede kategorier:

Hvad kan den unge få hjælp til?

Munkegården er et helhedsorienteret tilbud, hvor fokus ikke alene er på enten STU, botilbud, beskyttet beskæftigelse mv.. Vores udgangspunkt er, at den enkelte har brug for at udvikle såvel sine personlige som sine sociale og faglige kompetencer. Det er vores opfattelse, at det bedst sker i en ansvarlig relation drevet af ordentlighed og anerkendelse.

Optagelsesprocedure

 1. Kom på et forbesøg og bliv vist rundt på Munkegården.
 2. Såfremt det giver mening at gå videre, kan den unge starte i et 14 dages praktikforløb, som der efterfølgende evalueres på.
 3. Dernæst skal kommunen godkende og samtidig placere den unge i et eller flere af Munkegårdens tilbud.

​Godkendelser

​​Munkegården er godkendt til at levere ydelser i henhold til følgende:

 • Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, LOV 564
 • Servicelovens §85
 • Servicelovens § 103
 • Servicelovens § 104
 • Servicelovens § 107 (>18 år)
 • Servicelovens § 66, stk. 5 (<18 år)
 • Loven om Aktiv Beskæftigelse

Handleplan

Den støtte, som den unge modtager på Munkegården, tager udgangspunkt i Servicelovens § 141, hvilket er en udarbejdet handleplan leveret af kommunen.

Tilsynsrapporter fra
​Socialtilsyn Syd

På Munkegården bliver vi løbende vurderet af Socialtilsyn Syd. Se den seneste Tilsynsrapport fra 20. november 2023 her (pdf).

Tilbudsportalen.dk

Du kan endvidere finde os på tilbudsportalen.dk, hvor du kan finde alle relevante informationer.

Værd at vide​

 • De unge kan bo på Munkegården 365 dage om året.
 • Munkegården er ikke døgnbemandet. Efter kl. 21 er det muligt at nå en tilkaldevagt via telefonisk kontakt.

Priser

Find vores opdaterede prisliste her

Prisliste

Målgruppe​r

Munkegårdens målgruppe defineres generelt ved, at den unge har behov for støtte til en mere selvstændig tilværelse personligt, fagligt og socialt. På Munkegården har vi:

 • Unge med sociale problemer. Blandt andet udadreagerende/ indadreagerende adfærd.
 • Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede.
 • Unge med fx autisme- eller ADHD-diagnose.
 • Unge med adfærds-, følelsesmæssige eller emotionelle forstyrrelser.

Den Selvejende Institution Munkegården | Rugårdsvej 205, 5464 Brenderup | Telefon: 6444 1383 | Mail: kontor@munkegaarden.dk